Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod nazwą  www.hewigoal.com.pl, prowadzony jest przez firmę „Hewi Goal” Oskar Hewelt o jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy:

ul. Aleja Zwycięstwa 138/44 w Gdyni. NIP 586-23-57-524 REGON 386518380

1.Hewi Goal prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są produktami nowymi.

2.Zamówienia przyjmowane są przez sklep on-line. Po złożonym zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. 

3.Realizacja zamówienia następuje od momentu otrzymania wpłaty.

4.Czas realizacji zamówienia to około 48 godzin.

5.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.Za produkty Kupujący może zapłacić:

  • przelewem bankowym na numer rachunku:   31116022020000000470407372
  • platformą płatniczą Przelewy24.
  • platformą płatniczą PayPal

7.Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy Inpost. Paczkomaty, Kurier – DHL

8.Istnieje możliwość kupna rękawic za pobraniem. Paczka bedzie wyslana za pomocą firmy Inpost lub DHL. Doliczona będzie dodatkowa opłata.

Uwaga – Nie personalizujemy rękawic  z płatnością za pobraniem.

9.Faktura wysyłana jest na życzenie w formie elektronicznej.

10.W momencie wysłania przez Kupującego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

11.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

13.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa? o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

14.Zwrot towaru może nastąpić, gdy termin nie przekracza 14 dni od daty zakupu.

15. Personalizacja – na życzenie klienta większość modeli może zostać spersonalizowana. Nie personalizujemy rękawic  z płatnością za pobraniem. Źle dobrany rozmiar rękawic z personalizacją nie podlega wymianie.

Wysyłając zamówienie  dokonujesz zakupu i tym samym akceptujesz regulamin, który znajduje się na stronie www.hewigoal.com.pl